November 30, 2019

บทความ

Microgaming เปิดเผยการเพิ่มอันดับที่ 10 ในบัญชีรายชื่อสตูดิโออิสระด้วย Alchemy Gaming

หลังจากเพิ่งเปิดตัวสล็อตที่สี่ของเดือน Microgaming ได้เปิดเผยการเพิ่มล่าสุดของกลุ่มเกมสตูดิโออิสระชื่อ Alchemy Gaming ขณะนี้มีผู้สร้างดังกล่าวทั้งหมด 10 รายในบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีของ Isle of Man และแฟน ๆ สามารถตั้งตารอการเปิดตัวครั้งแรกของสตูดิโอชื่อ Wheel